Miniatuur Oude Jeroenkerk voor Peut en van Abswoude 5 juli 2022

De Stichting Oude Jeroen in Noordwijk Geborgd (OJiNG)  beloont haar Vrienden die bijdragen aan het fonds bestemd voor restauratie en onderhoud van Noordwijks belangrijkste monument met een fraaie porseleinen miniatuur van de kerk als ze in vijf jaar € 1.250,- bijdragen.

Afgelopen woensdag 29 juni kwam daar een heel bijzondere Vriend bij in de vorm van Peut,

Wie benzine tankt bij Peut kan uit naam van Peut van Abswoude per liter € 0,01 doneren aan een door hem of haar te bepalen stichting of vereniging. Omdat de donaties van tankers aan OJiNG in de afgelopen week de

€ 1.250,- overschreden, kwam Peut dus in aanmerking voor zo’n miniatuur. Dat betekent dat 125.000 liter brandstof verdween in tanks van mensen die OJiNG begunstigen!

OJiNG voorzitter Coen Vermeer en bestuurslid Koos Samsom overhandigden het kerkje aan Annemarie, Rens en Alfons van Abswoude. Het familiebedrijf, dat dit jaar zestig jaar bestaat, beschouwt de uitreiking van het kerkje als een mooie geste die de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf illustreert. Naast OJiNG zijn er namelijk tientallen Noordwijkse stichtingen en verenigingen die profiteren van de donatieregeling van Peut. Deze week wordt zeer waarschijnlijk de € 100.000,- bereikt als totaalsaldo dat sinds de start gespaard is voor de Noordwijkse cultuur, sport en verenigingen.

HomeMiniatuur Oude Jeroenkerk voor Peut en van Abswoude